KENNIS VAN ZAKEN

Financieringsadvies en Risicomanagement

Gratis financieringsscan aanvragen

 

 

 

 

WERKKAPITAAL

"Een op maat van de onderneming gesneden financiering zorgt ervoor dat de ondernemer kan doen waar hij goed in is: ondernemen!"

FACTORING

Factoring is met name geschikt voor bedrijven die zich bezig houden met handel, productie en sommige vormen van zakelijke dienstverlening.

INKOOPFINANCIERING

Inkoopfinanciering vindt altijd plaats in combinatie met factoring van de debiteuren. Hiermee is het volledige bedrijfsproces van inkoop tot en met verkoop afgedekt.

VOORRAADFINANCIERING

Voor bedrijven die al gebruik maken van een debiteurenfinanciering is een aanvullende voorraadfinanciering wellicht de mogelijkheid om het werkkapitaal te verruimen.

PRAKTIJKVOORBEELD

Voor een importeur van kinderkleding die behoefte had aan aanvullende financiering ten behoeve van haar snelle groei regelde Suez Finance bij een gerespecteerde factormaatschappij een inkoop- en debiteurenfinanciering

FACTORING

FACTORING

Debiteurenfinanciering op basis van een factorovereenkomst heeft als voordeel dat de onderneming vrijwel direct nadat de prestatie is geleverd, kan beschikken over liquiditeit.

Dit tot wel 90% van het factuurbedrag. Factoring is met name geschikt voor bedrijven die zich bezig houden met handel, productie en sommige vormen van zakelijke dienstverlening. De factormaatschappij beoordeelt de financieringsaanvraag, veel meer dan een bank, op basis van de kwaliteit van de verpande vorderingen. De financiële positie van de onderneming speelt daarbij een minder belangrijke rol. Daarom is factoring uitermate geschikt voor snel groeiende bedrijven en bedrijven die herstellen van een minder succesvolle periode en weer op de goede weg zijn.

INKOOPFINANCIERING

Een variant of beter gezegd uitbreiding van factoring is inkoopfinanciering.

Hierbij stelt de financier op basis van concrete verkooporders middelen beschikbaar waarmee de onderneming zijn inkoop kan financieren. Denk hierbij aan LC's, CAD's en garanties. Inkoopfinanciering is geschikt voor (importerende) handelsbedrijven die inkopen op basis van verkooporders. Inkoopfinanciering vindt altijd plaats in combinatie met factoring van de debiteuren en voorraadfinanciering. Hiermee is het volledige bedrijfsproces van inkoop tot en met verkoop afgedekt.

feature1

VOORRAADFINANCIERING

VOORRAADFINANCIERING

Voorraadfinanciering leent zich bij uitstek voor voorraadhoudende handelsbedrijven.

Middels een adequate financiering op de voorraad van de onderneming, is deze in staat haar leveranciers sneller te betalen en hierdoor inkoopkortingen te bedingen. Verder zorgt een goede voorraadpositie ten behoeve van de afnemers tot een sterkere marktpositie ten opzichte van de concurrentie. Voorraadfinanciering vindt altijd plaats in combinatie met debiteurenfinanciering. Voorraadfinanciering gaat tot maximaal 75% van de betaalde voorraad.

PRAKTIJKVOORBEELD

Een importeur van dames- en kinderkleding, met omzet in Nederland en omliggende landen, is maandenlang op zoek geweest naar een sluitende werkkapitaal-financiering om in de beoogde groei te voorzien.

Dit zonder succes, tot dat men via de accountant in contact kwam met de adviseurs van Suez Finance. Wij hebben voor deze propositie een beknopt financieringsmemorandum opgesteld, waarmee de bestaande en een aantal nieuwe financiers zijn benaderd. Uiteindelijk kon de ondernemer kiezen uit meerdere offertes. De financiering betreft debiteuren-, inkoop- én voorraadfinanciering. Daarnaast zijn de debiteurenrisico's afgedekt middels een kredietverzekering.

feature1

Offerte aanvragen

Kies het juiste formulier, vul het volledig in, indien van toepassing upload uw offerte (dealer of lease) en druk op verzenden. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 
 

 Nee Ja

 Nee Ja
Dealerofferte uploaden:

 

 
 
 

1. Klik hier om het pdf formulier te open.
2. Vul deze digitaal in.
3. Print het formulier uit en onderteken het.
4. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in.
5. Stuur het ons per e-mail/onderstaande upload formulier toe.
E-mailadressen: fred@suez.nu of david@suez.nu.

 
Hulp formulier om door u ingevulde en ondertekende formulier te uploaden naar ons.
 

LEASING

"Of het nu gaat om de financiering van een auto of de lease van andere bedrijfsmiddelen, een goed gestructureerde lease-oplossing zorgt ervoor dat u liquiditeiten vrij houdt ten behoeve van de bedrijfsvoering en uw werkkapitaal."

FINANCIAL LEASE

Tweedehands voertuigen kunnen tot een leeftijd van maximaal 10 jaar gefinancierd worden. In geval van een financial lease berust het economisch eigendom bij u en het juridische eigendom bij de financier.

OPERATIONAL LEASE

De kosten van een operational lease lopen via uw resultatenrekening en omdat het feitelijk een huur betreft en u geen investering hoeft te doen, tast zij uw werkkapitaal niet aan.

EQUIPMENTLEASE

Afhankelijk van de aard van het object kan dit zowel in een financial als in een operational lease. Of het nu gaat om bouw- en grondverzet, ICT, metaal, hout- en plastic verwerkingsmachines, productie-of reinigingsapparatuur, in de meeste gevallen passen deze prima in een lease.

PRAKTIJKVOORBEELD

Na een analyse van de financiële stukken en financieringscontracten hebben we een buitenlandse leasemaatschappij geïntroduceerd die met een concurrerende oplossing kwam waardoor de machtsbalans met de huisbankier weer hersteld.

FINANCIAL LEASE

FINANCIAL LEASE

Financial lease kan bij uitstek gebruikt worden bij de financiering van personenwagens.

Door de goed in te schatten objectwaarde, zien financiers dit als een sterke zekerheid voor hun financiering, hetgeen veelal is terug te zien in de hoogte van de rentetarieven. In de regel is een financial lease op een personenwagen, goedkoper dan gebruik van het rekening-courantkrediet bij de bank. Bovendien kan in een lease meestal 100% van de investering worden gefinancierd. Hierdoor houdt u liquiditeiten vrij voor de bedrijfsvoering en spreidt u uw belangen over verschillende financiers, waardoor uw positie onafhankelijker wordt en uw leencapaciteit groter.

De looptijd van een financial lease op een personenwagen, varieert van 24 tot maximaal 84 maanden. Tweedehands voertuigen kunnen tot een leeftijd van maximaal 10 jaar gefinancierd worden. In geval van financial lease berust het economisch eigendom bij u en het juridische eigendom bij de financier. Het object wordt op uw eigen balans opgenomen, u schrijft af via de resultatenrekening en maakt ook zelf gebruik van investeringsaftrek, zoals KIA en EIA. Aan het einde van de looptijd wordt u ook juridisch eigenaar.

OPERATIONAL LEASE

Operational lease kennen wij vooral van de personen- en bedrijfswagenlease.

Zowel het juridisch- als het economisch eigendom ligt dan bij de leasemaatschappij. Dit betekent dat aspecten zoals bijvoorbeeld onderhoud en waardevermindering van het voertuig, in de regel voor rekening en risico van de leasemaatschappij zijn. De kosten van een operational lease lopen via uw resultatenrekening en omdat het feitelijk een huur betreft en u geen investering hoeft te doen, tast zij uw werkkapitaal niet aan. Omdat een operational lease niet op uw balans geactiveerd wordt, heeft dit ook geen invloed op uw financiële ratio's, zoals bijvoorbeeld de solvabiliteit. In principe wordt u nooit eigenaar van het object, tenzij er een koopoptie aan het einde van de looptijd van de lease is opgenomen.

feature1

EQUIPMENTLEASE

EQUIPMENTLEASE

Een bedrijfsmiddel leasen kan in alle gevallen dat het een zogenaamd roerend object betreft en duidelijk identificeerbaar is.

Duidelijk identificeerbaar impliceert dat het voorzien is van een uniek kenteken of serienummer. Afhankelijk van de aard van het object kan dit zowel in een financial als in een operational lease. Of het nu gaat om bouw- en grondverzet, ICT, metaal, hout- en plastic verwerkingsmachines, productie-of reinigingsapparatuur, in de meeste gevallen passen deze prima in een lease. Het grote voordeel hiervan is dat er tot 100% van de investering gefinancierd kan worden en de looptijd parallel loopt met de economische levensduur, waardoor de maandlasten niet onevenredig op uw exploitatie drukken. Hierdoor tast een lease uw werkkapitaal niet aan en houden de lasten gelijke tred met uw exploitatie en daarmee met uw cashflow.

PRAKTIJKVOORBEELD

Een leverancier van kapitaalgoederen voor de bouw kwam in conflict met zijn huisbankier en gelieerde leasemaatschappij.

Via Xolv Financial Support kwam het management in contact met Suez Finance. Na een analyse van de financiële stukken en financieringscontracten hebben we een buitenlandse leasemaatschappij geïntroduceerd die met een concurrerende oplossing kwam waardoor de machtsbalans met de huisbankier weer hersteld. De leasemaatschappij kon in tegenstelling tot de bestaande financiers genoegen nemen met enkel de gefinancierde objecten en liet de overige zekerheden ongemoeid.

feature1

Offerte aanvragen

Kies het juiste formulier, vul het volledig in, indien van toepassing upload uw offerte (dealer of lease) en druk op verzenden. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 
 

 Nee Ja

 Nee Ja
Dealerofferte uploaden:

 

 
 
 

1. Klik hier om het pdf formulier te open.
2. Vul deze digitaal in.
3. Print het formulier uit en onderteken het.
4. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in.
5. Stuur het ons per e-mail/onderstaande upload formulier toe.
E-mailadressen: fred@suez.nu of david@suez.nu.

 
Hulp formulier om door u ingevulde en ondertekende formulier te uploaden naar ons.
 

RISICOMANAGEMENT

"Een goede ondernemer houdt er rekening mee dat er factoren zijn waar hij geen grip op heeft. Een slimme ondernemer doet wat met die wetenschap"

KREDIETVERZEKERING

Vroeger was dan ook een oplopende betaaltermijn een duidelijk signaal dat de debiteur in de gaten moest worden gehouden. Vandaag de dag is dat veel lastiger om in te schatten, immers, zelfs gezonde multinationals betalen later en later.

CREDITMANAGEMENT

Het betaalgedrag van debiteuren bepaald de liquiditeit. Enerzijds is de onderneming gebaat bij snelle en accurate invordering. Anderzijds is de praktijk weerbarstig.

BEDRIJFSRISICO’S

Laat de ondernemer na om cruciale risico’s af te dekken, dan wordt bewust gegokt.

KREDIETVERZEKERING

KREDIETVERZEKERING

In deze tijd ziet een ondernemer al te duidelijk dat de betaaltermijnen langer en langer worden.

Waar vroeger 30 dagen gold als een normale betaaltermijn, is nu 60 dagen of langer eerder regel dan uitzondering. Vroeger was dan ook een oplopende betaaltermijn een duidelijk signaal dat de debiteur in de gaten moest worden gehouden. Vandaag de dag is dat veel lastiger om in te schatten, immers, zelfs gezonde multinationals betalen later en later. Maar wat nu als een klant failleert? Of erger nog, als die klant een van uw grotere klanten blijkt te zijn. Gaat u gokken, of calculeert u zodanig dat dit soort problemen niet uw bedrijf midscheeps mogen raken? Het verzekeren van de debiteuren biedt dan uitkomst. Bij wanbetaling wordt u toch vergoed.

De advisering aan relaties van Suez Finance op het gebied van kredietverzekeringen, wordt door de specialisten van Xolv verzorgd. Xolv beschikt over de vereiste AFM vergunning (www.xolv.nl).

CREDITMANAGEMENT

De debiteuren portefeuille is in de regel het hart van de onderneming.

De kwaliteit van de debiteuren biedt continuïteit. Het betaalgedrag van debiteuren bepaald de liquiditeit. Enerzijds is de onderneming gebaat bij snelle en accurate invordering. Anderzijds is de praktijk weerbarstig. Deze tegenstelling heeft ook het beslag op de ondernemer. De inning van debiteuren, het bewaken van achterstanden en als het echt niet anders kan, de incasso maatregelen legt druk op de organisatie. Tijd en letterlijk geld. Credit management biedt hier een oplossing. De ondernemer kan ondernemen, de credit manager creëert de voorwaarde: zekerheid, liquiditeit en continuïteit.

feature1

BEDRIJFSRISICO’S

BEDRIJFSRISICO’S

Verzeker wat je in het ergste geval niet zelf kan betalen als het fout gaat”.

Dat moet de vuistregel zijn voor een ondernemer. Laat de ondernemer na om cruciale risico’s af te dekken, dan wordt bewust gegokt. In een aantal gevallen zijn er wettelijke verplichtingen om een verzekering aan te gaan. Een aantal bedrijf kritische risico’s die verzekerd kunnen worden zijn: aansprakelijkheid, bedrijfsschade, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, motorrijtuigen, transport, inventaris, verzuim, WGA, WIA, reizen, zorg collectief. Niet alles hoeft nodig te zijn, niets doen is in het huidige complexe ondernemersklimaat ondenkbaar.

Offerte aanvragen

Kies het juiste formulier, vul het volledig in, indien van toepassing upload uw offerte (dealer of lease) en druk op verzenden. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 
 

 Nee Ja

 Nee Ja
Dealerofferte uploaden:

 

 
 
 

1. Klik hier om het pdf formulier te open.
2. Vul deze digitaal in.
3. Print het formulier uit en onderteken het.
4. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in.
5. Stuur het ons per e-mail/onderstaande upload formulier toe.
E-mailadressen: fred@suez.nu of david@suez.nu.

 
Hulp formulier om door u ingevulde en ondertekende formulier te uploaden naar ons.
 

WERKWIJZE

"Onze betrokkenheid bij uw onderneming levert u een optimale financieringsstructuur, lagere financieringslasten, meer grip op uw ondernemingsrisico’s en een goede voorspelbare financiële toekomst op!"

ONAFHANKELIJK

Een beperkt aanbod leidt in de regel niet tot meer concurrentie, laat staan dat het uitnodigt en uitdaagt om tot het beste klantadvies te komen.

MAATWERK

Met onze kennis van financieringsstructuren, ervaring met banken en financieringsmaatschappijen, zijn wij in staat om voor u de beste uitkomst te realiseren

AANPAK

Wij werken volledig onafhankelijk van een bank- of financieringsmaatschappij en zijn door ons netwerk, inkoop-volume en kennis, in staat u het beste voorstel te doen.

ONAFHANKELIJK

ONAFHANKELIJK

In de wereld van de financiële dienstverlening is de afgelopen jaren veel veranderd.

Banken verlenen minder makkelijk krediet en het kantorennet wordt teruggebracht tot een servicedesk, waardoor een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten wordt gedaan. Daarnaast is er door een consolidatieslag en de terugtrekking van enkele buitenlandse spelers uit de Nederlandse markt, nog maar een beperkt aanbod aan grootbanken over. Een beperkt aanbod leidt in de regel niet tot meer concurrentie, laat staan dat het uitnodigt en uitdaagt om tot het beste klantadvies te komen. Doorgaans worden vooral de eigen, soms zelfs overbodige, producten geadviseerd onder het mom van "walletsharing" en klantrentabiliteit. In enkele gevallen wordt zelfs volledig afscheid genomen van bepaalde klantgroepen of segmenten, als deze ineens niet meer tot de "core-business" horen.

Met deze werkwijze en productverkoop worden alternatieve en wellicht betere oplossingen voor financieringsvraagstukken, veelal over het hoofd gezien. Naast het feit dat dit tot een onevenwichtige machtsbalans kan leiden met uw financier, brengt dit ook extra ondernemingsrisico's met zich mee. Hoe groter de risico's en de complexiteit voor de klant, des te groter het belang van een deskundig en onafhankelijk advies.
Wij werken volledig onafhankelijk van een bank of financier, brengen de risico's voor u in kaart en bepalen in gezamenlijkheid met u de meest optimale oplossing. Hiermee realiseren wij niet alleen de beste financieringsmix, maar ook tegen de scherpste condities en meest optimale voorwaarden. Dit zorgt voor een evenwichtige verhouding met financiers en minimaliseert ongewenste afhankelijkheden.

Hierdoor verzekert u zich niet alleen van het beste, onafhankelijke advies, maar ook van de laagste financieringslasten, meer grip op uw financiële risico's en daarmee op een voorspelbare financiële toekomst.

MAATWERK

Wij realiseren ons terdege dat geen enkele situatie identiek is, ook al lijkt deze wellicht vergelijkbaar.

Daarom luisteren wij graag naar onze klanten om u en uw wensen goed te begrijpen en samen tot de ideale situatie te komen. Wij zijn niet van de productkoop- of verkoop, maar van het inventariseren en oplossen van individuele klantbehoeften. Met onze kennis van financieringsstructuren, ervaring met banken en financieringsmaatschappijen, zijn wij in staat om voor u de beste uitkomst te realiseren. Als ondernemers, voor ondernemers.

feature1

AANPAK

AANPAK

Suez Finance is een onafhankelijke financierings-specialist.

Wij adviseren bedrijven en organisaties die voor een investering in bedrijfsmiddelen staan, die zoeken naar een optimalisatie van hun werkkapitaal, een ruimere liquiditeit en/of afdekking van bedrijfsrisico's. Wij werken volledig onafhankelijk van een bank- of financieringsmaatschappij en zijn door ons netwerk, inkoop-volume en kennis, in staat u het beste voorstel te doen. Dit resulteert in een op maat gestructureerde financiering, met condities en voorwaarden passend bij de fase waarin uw onderneming zich bevindt.

Offerte aanvragen

Kies het juiste formulier, vul het volledig in, indien van toepassing upload uw offerte (dealer of lease) en druk op verzenden. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en nemen binnen 24 uur contact met u op.

 
 

 Nee Ja

 Nee Ja
Dealerofferte uploaden:

 

 
 
 

1. Klik hier om het pdf formulier te open.
2. Vul deze digitaal in.
3. Print het formulier uit en onderteken het.
4. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in.
5. Stuur het ons per e-mail/onderstaande upload formulier toe.
E-mailadressen: fred@suez.nu of david@suez.nu.

 
Hulp formulier om door u ingevulde en ondertekende formulier te uploaden naar ons.
 

Wie zijn wij

Suez Finance beschikt samen met haar partner Xolv Financial Support over 9 financiële professionals die ondernemers op het gebied van financieringen en risicomanagement deskundig ter zijde staan.

Steef J. van Berkel

Steef J. van Berkel

+31 621283804

David Prommersberger

David Prommersberger

+31 646888455

Fred Soers

Fred Soers

+31 629017427


Suez Finance | Xolv

Suez Finance is een samenwerking met Xolv Financial Support. Wij bieden advies en bemiddeling op het gebied van financiering- en risicomanagement. Wij richten ons daarbij met name op werkkapitaal, lease, risicodekking en vermogensversterking.

 

Contact

SUEZ PARTNERS BV
World Trade Center
Strawinskylaan 1119
1077 XX Amsterdam
Office: +31 (0)20 8200 940

KvK 58909346


Suez Team
Top